counter on tumblr
-

Ruimtelijke innovatie, de visie

Inhoud    <<< Terug   Volgende >>>

Inleiding

Eind 2000 is GEOlution gestart met het IRP, ons IJzeren Rijn Project.

Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds moest er een nieuwe visie op de IJzeren Rijn problematiek worden gevonden, anderzijds was het een speurtocht naar nieuwe mogelijkheden om politiek beleid te kunnen beïnvloeden.

Nu, in januari 2002, mogen wij u de resultaten van de speurtocht presenteren in de vorm van dit document over human solutions en nature-solutions. We noemen het GEO-lutions, waar de naam GEOlution deels naar verwijst. Het beschrijft een transparante duurzame stedelijke ontwikkeling op een groene ondergrond.

GEOlution wil hiermee politici, natuurbeschermers en mensen uit het bedrijfsleven inspireren om op een andere manier naar stedelijke ontwikkelingen te kijken. Alleen door verschillende visies uit het heden te combineren voor de toekomst kunnen we onze wereld op een bijzonder groene, leefbare en economisch interessante wijze achterlaten voor de generaties na ons.

GEOlution wenst u veel  succes met het vinden van uw eigen GEO-lution.

25.08.13 / Ruimtelijke innovatie