counter on tumblr
-

Integrale Natuurvisie Venlo

Terug naar projecten

Titel: Integrale Natuurvisie Venlo

Doel: Deelname aan klankbordgroep en bijdrage aan ‘Over de bewoonde brug’

Datum: 2002

Uitleg bij de leestafel

 • D = Download
 • E = Externe download
 • W = Website
 • N = Nieuwsbericht
 • V = video of animatie
 • T = Chronologisch verslag
 • A = Analoge versie beschikbaar

Leestafel:

 • A oktober ‘o3: Evaluatie Klankbordgroep Integrale natuurvisie Venlo
 • A ’03: Regiodialoog Alterrarapport 808
 • A december ’02: Integrale natuurvisie regio Venlo 2e concept
 • A 6 september ’02: Presentatie Integrale natuurvisie
 • A 23 augustus ’02: Venlo, groene stad aan de Maas – Integrale natuurvisie
 • A 28 mei ’02: Stad in de natuur, natuur in de stad – Integrale natuurvisie
 • A 10 mei ’02: Kaart sectorale natuurvisie A3
 • A 10 mei ’02: Kaart integrale natuurvisie A3
 • A 10 mei ’02: Structuurvisie A3
 • A 31 april ’02: Verslag klankbordgroep 24 april 2002
 • D ’02: Over de bewoonde brug
 • E ’02: Haalbaarheidsstudie “over de bewoonde brug” oostflank Venlo
 • W ’02: De bewoonde brug
 • A 21 september ’01: Infrastruktur und Grunraume
 • A : Interactive planning as a way to sustainalble landuse

 

In 2002 hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden van de klankbordgroep ‘Integrale natuurvisie’. Hierin zaten o.a. de wijkoverleggen, buurgemeenten, de Duitse buurgemeenten, natuur en milieu organisaties en GEOlution. Via de klankbordgroep werd informatie verzameld en wensen van de partijen in kaart gebracht met betrekking tot natuur en groen in en om de stad. Daarnaast werd het communicatietraject geëvalueerd om er lering uit te trekken voor de toekomst. In de zelfde periode vond er vanuit Alterra een studie plaats naar robuuste ecologische verbindingen rond Venlo. De meeste documenten voor de leestafel zijn niet digitaal beschikbaar. Deze staan als A, analoog in de leestafel vermeld.

Motto: Regio Venlo, grenzeloos groen

In de visie wordt vooruitgekeken naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Venlo. Naast natuur moet er ook ruimte zijn voor wonen, werken en infrastructuur. In de periode dat deze visie werd opgesteld stonden een aantal grote projecten in de planning: de A73, A74, de Tradeports en Bargeterminal. Grootschalige leisure was in de omgeving van de Koel gepland. Bij het opstellen van de natuurvisie is niet alleen naar de gemeente gekeken, maar ook naar de regio. Hiervoor werd een regiodialoog opgezet. Voor het in kaart brengen van het wensbeeld groen in de gemeente werd een klankbordgroep opgericht.

visie sectorale_natuurvisie_venlo integrale_natuurvisie_venlo

14.09.13 / Projecten