counter on tumblr
-

GPGV-2014 Westflank Venlo

Terug naar Groenplan Gemeente Venlo 2014

GPGV-2014-Westflank-VenloWestlank Venlo – Bron van basiskaart: Openstreetmap.nl

Verkenning Westflank Venlo

Aan de westzijde van Venlo liggen verschillende bosgebieden die samen een lint vormen van noord naar zuid. Net als bij de oostflank wordt deze noord-zuid georiënteerde natuur doorsneden door bestaande en nieuwe infrastructuur. De integrale natuurvisie van Venlo beschrijft verschillende ecologische verbindingen door of om stedelijk gebied heen. De meest logische en meest robuuste betrekt ook de bossen rond knooppunt Zaarderheiken in deze groene ‘ladder’. Andere gebieden in het natuurlijke lint zijn de Houthuizerheide, Kaldenbroek, Kraayelheide, Blerickse Bergen en Dubbroek.

Ecoduct Greenportlane

Bij de aanleg van Greenportlane is rekening gehouden met deze ecologische schakeling. Er is een ecologische fietsverbinding gerealiseerd van ruim 40 meter lang en 25 meter breed.

Knooppunt Zaarderheiken

Dit klaverblad werd in 1973 aangelegd in het bosgebied van De Zaar. Het bos en heidegebied werd in vieren gedeeld. Hiervan is het zuid-oostelijke deel 15 jaar geleden ontwikkeld tot Venlo-Tradeport met o.a. de ECT containerterminal. Het noord-oostelijke deel is ontwikkeld tor Tradeport-Oost, de uitbreiding van het veilingterrein. In het zuid-westelijke deel vindt ontgronding plaats. Het noord-westelijke deel is een natuurterrein met rivierduinen, naald en loofbospercelen en een klein deel heide. Het sluit aan op het st. Jansleutelbos, dat reeds ontwikkeld is tot Floriadeterrein. Het oorspronkelijke Zaarderheike wordt nu doorsneden door Rijksweg A67, het spoor Eindhoven-Venlo en de Eindhovenseweg.

Californië

Ter hoogte van Californië zou ook een ecologische verbinding gerealiseerd moeten worden. Deze overspant de A67 en moet het Greenportlane ecoduct verbinden met Kaldenbroek.

Tradeport

Ten westen van Tradeport Noord en West moet eveneens een ecologische verbinding komen. Wij vragen ons af of deze strook niet meer een cosmetische functie heeft, met als doel het landschappelijk aantrekkelijker maken van Tradeport. Daarnaast bestaat het risico dat deze groene zone in de toekomst gebruikt gaat worden voor uitbreiding van de infrastructuur.

Toekomstige ontwikkelingen spoor

De groene ladder wordt doorsneden door de sporen richting Nijmegen en richting Eindhoven. Het spoor naar Nijmegen wordt in de toekomst geëlektrificeerd en mogelijk verdubbeld. Ook is niet uit te sluiten dat er ooit een goederenspoor verbinding met de Betuwelijn komt, de Zuidtak Betuweroute. Een opwaardering van het spoor richting Nijmegen is ook niet uit te sluiten. Als eerste vanwege de aanleg van de railterminal op Tradeport, ten tweede vanwege een mogelijke spoorverbinding langs de A67 tussen Antwerpen en Duisburg. Deze zou ten noorden van Venlo komen te liggen, de Bypass Venlo.

 

27.11.13 / GPSV 2014
Tags: , , , , , , ,