counter on tumblr
-

Floriade Venlo 2012

Terug naar projecten

Titel: Floriade Venlo

Doel: Behoud ecologische en natuurlijke waarden op Floriadeterrein

Datum: 2001 tot heden

Relevante informatie:


Het terrein van de Floriade 2012 bij Venlo ligt midden in een aaneengesloten reeks van bossen. GEOlution heeft zich ingezet voor het behoud van de ecologische verbindingen door natuurwaarden te inventariseren en zich in te zetten voor het behoud van specifieke leefgebieden. In het huidige plan van de Floriade zijn vrijwel alle bospercelen behouden en als zodanig ook verankerd in het bestemmingsplan.

 

 

26.08.13 / Projecten