counter on tumblr
-

De eetbare tuin

Titel: De eetbare tuin

Doel: Stimuleren van het aanleggen van een moestuin in de eigen achtertuin of op het balkon zodat de mens in de 21e eeuw weer in contact komt met de natuur en weet wat die eet! Maar ook het aanleggen van stadstuinen op braakliggende stukken grond of vrijkomende terreinen binnen de bebouwde kom van een stad!

Datum: 2000 tot heden

Downloads:

Achtergrond informatie:

Projectsite: Kruid en Fruit

03.03.00 / Projecten
Tags: , ,