counter on tumblr
-

Copyrights

Over Ons

Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Teksten op GEOlution

Alle teksten op de GEOlution site zijn door ons zelf geschreven. Hierbij maken we gebruik van diverse internationale bronnen om feiten te achterhalen. De teksten zijn dus ons intellectuele eigendom en daarom onderhevig aan copyrights.

Afbeeldingen op GEOlution

De foto’s en afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van:

* (Free) Stockphoto sites
* Public Domain
* Door ons zelf ontwikkeld

Indien de afbeeldingen niet door onszelf ontwikkeld zijn staat waar mogelijk een bronvermelding. Op door ons zelf ontwikkeld materiaal staan copyrights, evenals op de meeste andere afbeeldingen.

Gebruik van de GEOlution website

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Deze informatie en tips mag je natuurlijk vrij gebruiken, maar:

Je mag geen enkele van onze pagina’s elders op het internet publiceren.
Je mag onze site niet openen in een i-frame op jouw eigen site.
Wil je linken naar onze site? Geen enkel probleem…

Gebruik van teksten

Je mag in geen geval teksten van deze site copieren en elders op een andere website publiceren. Je mag alleen stukjes tekst citeren indien je er een link naar onze site bijzet als bronvermelding. Je mag in geen geval complete teksten copieren en indienen als jouw eigen werk voor school of studie.

Gebruik van plaatjes

Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen hotlinken. Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen zomaar op je site zetten. Eerst toestemming vragen via ons contactformulier. Plaatjes, foto’s en afbeeldingen gebruiken voor werkstukken? Dat kan, mits je maar een bronvermelding plaatst, dus een link naar onze site.

Disclaimer

Over Ons

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

GEOlution spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan GEOlution niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
GEOlution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

GEOlution aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van onze freebees, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

GEOlution bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GEOlution liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GEOlution. GEOlution is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

GEOlution geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. GEOlution aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

GEOlution vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van GEOlution en GEOlution geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van GEOlution.
Tevens is GEOlution niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van GEOlution die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is GEOlution in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

GEOlution behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

GEOlution kan deze disclaimer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.

Policy

Over Ons

De GEOlution policy geldt voor lezers en bezoekers van:

 • De GEOlution website
 • De GEOlution twitter
 • De GEOlution facebook

Privacy

 • GEOlution zal de door u verstrekte e-mail adressen en persoonlijke gegevens niet verkopen of afstaan aan derden tenzij daarvoor een van rechtswege dwingende reden is, dit om GEOlution en haar bezoekers te beschermen.

Website bezoek

 • Op onze website staan diverse tellers en statistieken. Deze worden echter alleen gebruikt om te onderzoeken welke thema’s veel worden bezocht en de totale prestatie van de website in zijn geheel.
 • Hierbij wordt uw IP adres wel geregistreerd, maar verder niet gebruikt.
 • Uw IP adres wordt alleen bij misbruik van de site opgevraagd.

IP adres

 • GEOlution behoudt zich het recht voor IP adressen te blokkeren.
 • Bij misbruik van onze website zullen wij zonder meer over gaan tot het weigeren van uw IP adres.
 • Indien u geblokkeerd bent en dit onterecht is, meldt dit dan aan via ons contactformulier

Cookies

  • Op een aantal plaatsen op de website worden cookies gebruikt. Dit is echter alleen om de site beter te laten functioneren. In enkele gevallen gebruiken wij cookies om uw privacy te waarborgen. Klik hier om te zien welke cookies gebruikt worden en waarvoor…
  • Op onze facebookpagina.
  • In de advertentieblokken van externe leveranciers.

Externe leveranciers van advertentieblokken

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites.

  • Externe advertentiebedrijven, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan deze website.
  • Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan budgetcity en/of andere sites op internet.
  • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan. Daarnaast is het mogelijk om u ook af te melden voor cookies van andere advertentie leveranciers door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

cookies

Over Ons

[cookies]