counter on tumblr
-

Home

Geo is het Griekse woord voor Aarde. Het eerste deel van onze naam staat voor al het leven op aarde. Lution, het tweede deel van de naam kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Je kunt het zien als een afgeleide van de Engelse woorden evolution of solution. Dit deel staat voor oplossingen voor problemen en daaruit voortkomende veranderingen.

Het leven op aarde is continu in beweging, onderhevig aan invloeden uit de natuur en door de mens. GEOlution zoekt sinds 1996 een balans tussen gewenste landschappelijke veranderingen enerzijds en  instandhouding van leven anderzijds.

Het logo, links boven op deze site, beeld de aarde uit. Groen voor land, blauw voor water. De witte achtergrond is de lucht. Het zwarte hert is het leven op aarde en staat symbool voor de zorg die wij allen dragen voor een leefbare aarde.

Stadsgewest Venlo

Wij richten ons vooral op de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio Venlo. Venlo is een kleine maar bijzondere stad, omringd door bossen, doorsneden door de rivier de Maas. Dit zorgt voor een van nature groene uitstraling en biedt aan alle inwoners op fietsafstand uitgestrekte bos en heidegebieden. Tegenover de natuurlijke ontstaansgeschiedenis staat een bijzondere stedelijke dynamiek, waar nieuwe snelwegen, spoorlijnen en uitgestrekte Tradeports en tuinbouwgebieden snel het overwicht krijgen.

Daarom GEOlution in Venlo: voor een dynamisch stedelijk landschap, maar met oog voor het natuurlijke landschap, flora en fauna en de leefbaarheid van de Venlose wijken en dorpen.

Werkwijze

Wij beschouwen ons als een online natuurorganisatie. We vergaren onze kennis via internet, verspreiden onze visie via internet en werken vooral via sociale media samen met vrijwilligers. Dankzij deze mensen zijn we in staat om o.a. de educatieve website geolution.nl uit te bouwen of op projectbasis te strijden voor natuur en milieu.